onsdag 24. mars 2010

Skuddpremier 1903-1952 I Rogaland

Etter å ha lest i en del gamle årbøker fra Jeger og Fiskeforeningen å da spesielt om skuddpremier i Rogaland,kom jeg over tall ingen kan være stolt av i dag.
Det ble brukt alt fra våpen,feller til gift for å ta ut så mye som mulig av det som den gang ble sett på som skade dyr.
Ønsker å legge ut noen tall som viser hva som ble tatt ut og betalt premie for i perioden 1903 -52 i Rogaland.
Det er registrert som ørn men med tanke på at det i denne perioden fantes få om noen hekkepar med havørn i Rogaland så vil jeg anta at tallene dreier seg så si kun om kongeørn.
Det ble tatt ut 1352 ørn i perioden 1909 til 1952 noe som gir et snitt på i overkant av 30 ørn hvert år.
Høyeste uttak var i 1928 med 72 ørn lavest var i 1909 og 1927 med 6 ørn.
Det ble tatt ut 1032 Falk(vandre og jaktfalk)i perioden 1909 til 1952 noe som gir et snitt på i overkant av 23 falk hvert år.
Høyeste uttak var i 1922 med 72 falk lavest var i 1943,45 og 46 med 2 falk pr år.
Det ble tatt ut 3447 Hønsehauk i perioden 1909 til 1952 noe som gir et snitt på i overkant av 78 hønsehauker hvert år.
Høyeste uttak var i 1934 med 131 stk og lavest i 1944 med 17 stk.

Det ble i perioden 1909 til 1933 tatt ut 2893 Spurvehauk noe som gir et snitt på i overkant av 115 spurvehauk hvert år.
Høyeste uttak var i 1917 med 192stk og lavest i 1919 med 46stk.
Det ble slutt på skuddpremien i 1934 men helt sikkert ikke på uttak av den....

Det ble i perioden 1909 til 1952 tatt ut 2605 Hubro noe som gir et snitt på i overkant av 59 stk hvert år.
Høyeste uttak var i 1911 med 107stk og lavest i 1943 med 15stk.
Kan og nevne at det så sent som 1952 ble det tatt ut 72stk.

I perioden 1903 -1909 og perioden 1917 til 1952 ble det tatt ut 186 885 Kråker og skjære.
Det gir et snitt på i overkant av4346 stk hvert år.
Høyeste uttak var i 1936 med 10 110 stk og lavest var i 1946 med 4stk.
Kan nevne at det var oppe i 5604 i 1952.

Tar og med disse artene som det var skuddpremie på:
Det ble i 1908 tatt ut 3 Bjørn og 1909 2 Bjørn.
I perioden 1908 til 1928 ble det tatt ut 43 Jerv.
I perioden 1908 til 1952 ble det tatt ut 13 568 Rev.
I perioden 1909 til 1952 ble det tatt ut 2373 Oter.
I perioden 1909 til 1933 ble det tatt ut 7206 Lom.

For Lom ble det slutt på skuddpremie i 1934

Jeg vil og anta at det i tilegg er noe mørketall.
Under krigen og året etter ble det stortsett felt noe mindre enn de andre årene.

Så sent som i 1966 som jeg har funnet statistikk for ble det felt 8 Oter,26 Ørn,10 Hubro og 47 Hauk og Falk.

Det eneste jeg tildels kan sjønne og forsvare i ettertid er uttaket rev og kråker som vi har gode bestander av fortsatt å da spesielt kråker. Svingningene var heller ikke så stor under uttaket 1903 til 1952 som i mine øyen da kan ha virket som en fornuftig forvaltning....

De andre artene som er nevnt er enten borte eller fortsatt tildels fåtallig i fylket å det 44år etter sist nevnte uttak i 1966. Det viser hvor sårbare de fortsatt er å nye farer truer igjen som vindmølleparker mm.
Etter å ha lest igjennom statistikkene så er det ingen selvfølge at vi fortsatt har muligheten til å fotografere og oppleve flere av disse fuglene eller dyrene i dag.
Tar vi ikke vare på naturen vi har og bygger videre på den men heller lar kapitalen tale så blir vi fattige til slutt.

3 kommentarer:

Rolf Hult sa...

Skremmende tall dette ja, vi får håpe nåværende og kommende generasjoner vil vise naturen mere respekt enn våre forfedre. Største trussel i dag er vel vindmølleparkene som er sånn i 'vinden'...

Skremmende egentlig hvor kynisk tenkning som fortsatt finnes blant (oftest) bønder her i landet, spesielt fra dem i innlandet som benytter åpen fri mark som beiteområde for sine husdyr. Straks det nærmer seg et rovdyr som tar sau, er denne farlig ute og kjøre, selv om det er sauebonden som trenger seg inn der dem strengt tatt IKKE har naturlig tilhold...

Vi får fortsette og glede oss over at enkelte arter faktisk er i fremgang også da.

Ha en fin påske, benytt fridagene ute i det fri! :-)

Knut Børge Strøm sa...

Ja menneskers forvaltning av naturen har og ER ikke noe å skryte av. Forferdlige tall du lister opp.

Ellers gratulerer med gull, og flere sølvbilder i fotjakta ;)
Fikk to sølv jeg, greit fornøyd, men var ikke helt enig med poengivninga på det ene bidet..

mvh Knut Børge

Rune Sveinsgjerd Karlsen sa...

Hei Rolf og Knut

Tusen takk for kommentarene:-)

Har vært meget godt fornøyd med resultatene i fotojakta Knut så gjennstår det vanskeligste som er å prøve å følge opp det fremover...:-)

Mvh Rune