onsdag 24. mars 2010

Skuddpremier 1903-1952 I Rogaland

Etter å ha lest i en del gamle årbøker fra Jeger og Fiskeforeningen å da spesielt om skuddpremier i Rogaland,kom jeg over tall ingen kan være stolt av i dag.
Det ble brukt alt fra våpen,feller til gift for å ta ut så mye som mulig av det som den gang ble sett på som skade dyr.
Ønsker å legge ut noen tall som viser hva som ble tatt ut og betalt premie for i perioden 1903 -52 i Rogaland.
Det er registrert som ørn men med tanke på at det i denne perioden fantes få om noen hekkepar med havørn i Rogaland så vil jeg anta at tallene dreier seg så si kun om kongeørn.
Det ble tatt ut 1352 ørn i perioden 1909 til 1952 noe som gir et snitt på i overkant av 30 ørn hvert år.
Høyeste uttak var i 1928 med 72 ørn lavest var i 1909 og 1927 med 6 ørn.
Det ble tatt ut 1032 Falk(vandre og jaktfalk)i perioden 1909 til 1952 noe som gir et snitt på i overkant av 23 falk hvert år.
Høyeste uttak var i 1922 med 72 falk lavest var i 1943,45 og 46 med 2 falk pr år.
Det ble tatt ut 3447 Hønsehauk i perioden 1909 til 1952 noe som gir et snitt på i overkant av 78 hønsehauker hvert år.
Høyeste uttak var i 1934 med 131 stk og lavest i 1944 med 17 stk.

Det ble i perioden 1909 til 1933 tatt ut 2893 Spurvehauk noe som gir et snitt på i overkant av 115 spurvehauk hvert år.
Høyeste uttak var i 1917 med 192stk og lavest i 1919 med 46stk.
Det ble slutt på skuddpremien i 1934 men helt sikkert ikke på uttak av den....

Det ble i perioden 1909 til 1952 tatt ut 2605 Hubro noe som gir et snitt på i overkant av 59 stk hvert år.
Høyeste uttak var i 1911 med 107stk og lavest i 1943 med 15stk.
Kan og nevne at det så sent som 1952 ble det tatt ut 72stk.

I perioden 1903 -1909 og perioden 1917 til 1952 ble det tatt ut 186 885 Kråker og skjære.
Det gir et snitt på i overkant av4346 stk hvert år.
Høyeste uttak var i 1936 med 10 110 stk og lavest var i 1946 med 4stk.
Kan nevne at det var oppe i 5604 i 1952.

Tar og med disse artene som det var skuddpremie på:
Det ble i 1908 tatt ut 3 Bjørn og 1909 2 Bjørn.
I perioden 1908 til 1928 ble det tatt ut 43 Jerv.
I perioden 1908 til 1952 ble det tatt ut 13 568 Rev.
I perioden 1909 til 1952 ble det tatt ut 2373 Oter.
I perioden 1909 til 1933 ble det tatt ut 7206 Lom.

For Lom ble det slutt på skuddpremie i 1934

Jeg vil og anta at det i tilegg er noe mørketall.
Under krigen og året etter ble det stortsett felt noe mindre enn de andre årene.

Så sent som i 1966 som jeg har funnet statistikk for ble det felt 8 Oter,26 Ørn,10 Hubro og 47 Hauk og Falk.

Det eneste jeg tildels kan sjønne og forsvare i ettertid er uttaket rev og kråker som vi har gode bestander av fortsatt å da spesielt kråker. Svingningene var heller ikke så stor under uttaket 1903 til 1952 som i mine øyen da kan ha virket som en fornuftig forvaltning....

De andre artene som er nevnt er enten borte eller fortsatt tildels fåtallig i fylket å det 44år etter sist nevnte uttak i 1966. Det viser hvor sårbare de fortsatt er å nye farer truer igjen som vindmølleparker mm.
Etter å ha lest igjennom statistikkene så er det ingen selvfølge at vi fortsatt har muligheten til å fotografere og oppleve flere av disse fuglene eller dyrene i dag.
Tar vi ikke vare på naturen vi har og bygger videre på den men heller lar kapitalen tale så blir vi fattige til slutt.

lørdag 20. mars 2010

Nedtur for kattugla og meg


Bildene er tatt under kontrollerte forhold


Jeg har hatt ei ny kattugle i pleie etter at den ble påkjørt for godt 14 dager siden.
Det så ut som ytterste ledd i den ene vingen var knekt ellers virket den så frisk og rask.
Reiste en tur til vetrinær for en undersøkelse å etter å ha tatt røntgen av begge vingene så var gleden stor da det ble konstantert at det ikke var brudd likevel.
Den trengte bare litt ro i ca 14 dager noe den fikk var kun innom å la 2 til 3 mus på et par stubber hver kveld.
I dag var dagen hvor ugla skulle få friheten tilbake å jeg gledet meg til å se den fly avgårde! Turen gikk til stedet hvor den ble påkjørt,der dro vi opp i skogen hvor den skulle slippes. Det var to andre med som skulle ta noen bilder når jeg slapp den siden jeg ikke kunne ta de selv. (kjekt å ha som et minne)
Desverre gikk det ikke slik jeg hadde håpet og trodd for ugla tok ikke høyde men landet i steden på bakken 20 til 30 meter lengre borte.
Nytt forsøk ble gjort 3-4 ganger til uten hell ugla trakk til den ene siden å mistet høyde.
Svært skuffet måtte jeg bare innse at det ikke gikk slik jeg hadde håpet og trodd.
Har en mistanke om at røntgenbildene ikke stemmer helt etter dagen i dag.
Så nå er ugla tilbake i boden og jeg får ta en ny tur til vetrinær til uka.
Frem til da skal den fortsatt få god pleie,om jeg ikke har gitt opp håpet for ugla så ble jeg betenkt etter dagen i dag.
Må likevel takk Dag Norman for gode musebidrag til ugla.

onsdag 17. mars 2010

Havørna og tyvene


Det har blitt mange timer i camoflasje i vinter og fine opplevelser.
Det er mange fugler som har strøket med i vinter til andres glede som rovfugl og kråker.

Det lå ei død svane og rester av ei gås i ei råk som havørna begynte å fatte interesse for å når den endelig gikk ned så var kråkene og raskt på plass.
Fikk følge de modige tyvraddene av noen kråker som drev å lurte havørna for maten. Mens den trodde at den hadde full kontroll på matrestene så så de sitt snitt til å gå bak halen på ørna for å trekke restene forsiktig mellom beina på ørna til dens store forfjamselse og irritasjon...

Dette gjorde de 3 ganger før ørna ble lei å fløy av gårde, jeg fikk en morsom og fin stund og noen bilder av opplevelsen.

søndag 7. mars 2010

Sangsvaner


Det har virkelig røynet på for fuglene denne vinteren. Har selv plukket opp 15-20 døde svaner i vann og elv itilegg til flere som jeg har oppservert døde. Svanene har jeg lagt lettere tilgjengelig til rovfuglene selv om de sikkert kan velge å vrake i åtsler.
Trolig har alle de overvintrende rugdene og mange av de unge sangsvanene strøket med noe jeg forventer vil innvirke på jakttiden av rugde fremover dvs.tolal fredning!
Noen lyspunkter er det heldigvis å det er bla.at folk har blitt oppmerksomme på problemene fuglene har å isteden for å hive brødskalken i søpla så gir de den til fuglene. Andre får sekker med brød som de henter på butikken å gir det til endene. Småfuglene får og godt med mat ser det på salget i butikkene at det går unna. Så har Dagestad i SNO foret sangsvanene å flere er flinke til å følge opp der og.
Det har tatt litt tid før før all foringen kom godt igang for hvem i Rogaland hadde vel drømt om en så laaaang vinter... Ser heldigvis ut som vinteren begynner å slippe taket nå så få tiden vise om det stemmer...

Har og fått ei ny påkjørt kattugle hjem den har et brudd i yterste vingeledd men ellers i fin form og jafser i seg mus. Det er trist vis den må avlives gr.skaden skal høre med en vetrinær om det er noe å gjør.
Forøvrig så syns jeg det er synd at en kun får støtte til evt.vetrinærutgifter for rødlistearter. Burde vært det for alle rovfugler/ugler.
Om det har vært en tøff vinter for mange fugler og dyr så har den og gitt mange fotomuligheter på ny arter for min del å de har jeg tatt med god samvittighet etter å ha gitt mye tilbake gjennom forring.
Sangsvanebildene ble tatt i dag i tett tåke.

Nå har jeg fått med meg et fint program med Lars Monsen på tv i kveld som kan anbefales,for de som ikke fikk sett det i kveld så kommer det ny episode neste søndag:-)