mandag 19. januar 2009

Toppdykker

Toppdykkeren er en staslig og flott fuglDet går hardt for seg i slosskampene...

Kurtisen avsluttes"dansende"på vannet

Forfengelig og fin


Toppdykkeren er den største av de 4 dykkerne som en normalt kan se sommer eller vinterstid i vann eller langs kysten i Rogaland.
Det er flere par som hekker i distriktet og som oftest i litt større vann som og har takrørskog.
Tar en turen til Mosvannet eller andre vann som en vet den hekker så kan en få se heftige slåsskamper på våren for kampen om revir og damene kan være tøff! Er en ekstra heldig så få en se kurtisedansen hvor alt er synkronisert og avsluttes med at de"danser"på vannet.

Ingen kommentarer: