onsdag 7. januar 2009

Svarthalespove
Svarthalespoven er en vadefugl med en herlig lyd som ofte kan oppservere stående på diverse stolper ute langs jæren på våren og utover. Om det ikke er så mange som holder til rundt i området ved Orrevannet så hører en de som er der for de skaper ekstra liv med sin særegne lyd.
Det går ikke alltid likegodt med hekkingen for ungene ligger gjerne ute i dyrket mark så kommer de seg ikke unna så kan de fort gå med i grasslåtten desverre!
Svarthalespoven på bilde var kjent i fuglemiljøet og holdt seg på motsatt side av Reve gocartbane hvor den hekket. Der var det og en fin dam som det ofte var andre vadere innom og fugleinteresserte var der for å se på eller fotografere. Skulle en fotografere så måtte en rygge ca20meter inn på en grusvei å det var plass til både bil og traktor men en av bøndene likt det ikke så da ble dammen like godt fylt igjen synd men sant.
Det er heldigvis godt at mange bønder ser gleden med det vi gjør enten vi fotograferer eller bare ser på fugler og dyr så sant en tar hensyn og oppfører seg når en er på annen mannsgrunn for det er viktig!

Ingen kommentarer: