søndag 25. januar 2009

Sangsvane

Sangsvane i snøvær


Fra november til mars så er Rogaland ett av overvintringstedene til sangsvanene å de er et flott innslag i naturen hos oss. Her er tilgangen til mat meget bra så det er noen hundre som har tilhold her i vintermånedene.
Sangsvanene er meget sky fugler å sommerstid foretrekker de gjerne å finne et mindre og grunt vann og hekke i og fortrinnsvis i Finnmark eller Troms.
Mange ganger når jeg har prøvd og komme på fotohold av disse flotte fuglene så har jeg måtte gi opp før jeg har begynt for det er alltid minst en som er på vakt og får den en liten mistanke så flytter fuglene seg raskt lengre ut på vannet eller over på andre siden selvfølgelig.

Ingen kommentarer: